Yhdistys

Savon Seta ry on valtakunnallisen Setan alueellinen jäsenjärjestö, joka toimii Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnissa.

Yhdistyksen tavoitteena on ajaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tavoitteena on auttaa ja tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä toiminta-alueellaan. Yhdistys toimii kulttuuriin ja sen rakenteisiin, kuten normeihin ja arvoihin, liittyvän eriarvoisuuden purkamiseksi. Yhdistyksen pyrkimyksenä on saattaa kaikki ihmiset yhdenvertaisiksi yhteiskunnan ja lainsäädännön edessä riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Viidakon kuninkaista savolaisen queer-porukan viralliseksi äänitorveksi

Savon Seta nykyisessä muodossaan on usean vuosikymmenen järjestötoiminnan tulosta. Sen alkumuotona voidaan pitää vuonna 1981 Kuopiossa perustettua Tarzan’s Club-nimistä yhdistystä. Nimensä yhdistys otti tuolloin hlbt-ihmisten epävirallisena kohtaamispaikkana toimineen ravintolan nimestä. Heti seuraavana vuonna ”Tarzanien klubin” perustamisesta yhdistys rekisteröitiin ja sen nimi muutettiin Kuopion HiLe:ksi. HiLen kerrotaan olevan nimikilpailun tulosta, mutta sen merkityksestä ei ole virallista tietoa.

Alusta alkaen yhdistyksen rahoituksen ja toiminnan keskiössä ovat olleet illanviettojen, tanssien ja bileiden nimellä kulkeneet tapahtumat. Niitä on järjestetty koko yhdistyksen olemassaolon ajan. Ensimmäinen tapahtumapaikka oli Raittiustalon alakerta, jossa illanvietto tapahtui pullakahvista nautiskellen ja asiallisesti homoseksuaalisuudesta keskustellen. Ensimmäinen ravintolailta vietettiin ravintola Anjutassa Puijonlaaksossa 80-luvun alkupuolella. Tansseja/bileitä järjestettiin sittemmin mm. Rauhalahdessa, Puijonmajalla, Maaningan Haukkumajalla, Lukemalla (Kuopion yliopiston kampuksella), Tavernassa (Kauppakadulla), Liikemiesklubilla (Kuninkaankadulla, samassa rapussa hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa, mutta 5. kerroksessa) ja Linjurissa.

Kuopion HiLe otti jäsenten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamisen tavoitteekseen 1980-luvulla tarjoamalla mm. puhelinpäivystystä apua ja tietoa tarvitseville. Yhdistys myös osallistui aktiivisesti AIDS:n tiedostamisen myötä ajankohtaiseksi nousseeseen terveysvalistustyöhön. Kuopion HiLe liittyi Setan jäseneksi vuonna 1988 sen muuttuessa paikallisesta yhdistyksestä valtakunnalliseksi liitoksi. Kuopion HiLe muutettiin Savon seksuaalinen tasavertaisuus Ry:ksi vuonna 2003. Uuden nimen katsottiin kuvaavan paremmin yhdistyksen toimintaa savolaisten seksuaalisen tasavertaisuuden ajajana ja ns. seksuaalisiin ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien etujärjestönä. Samana vuonna pidettiin logokilpailu. Edelleen käytössä olevan logon on piirtänyt Hanna Varis. Logossa Pohjois-Savon maakuntakasvin, pihlajan, lehti on väritetty sateenkaaren värein.

Savon Setan toiminta alkoi laajeta 2000-luvun loppupuolella: yhdistys sai ensimmäisen puheenjohtajansa Kuopion ulkopuolelta toiminnassa aktivoituneessa Mikkelistä. Samoihin aikoihin myös Savonlinnassa toiminta sai tuulta alleen. Yhdistyksen toiminta Mikkelissä ja Savonlinnassa on ollut kuitenkin aktiivisuustasoltaan vaihtelevaa, joten toiminnan keskus on aina ollut Kuopio.

Yhdistyksen nimi muutettiin virallisesti Savon Seta ry:ksi vuonna 2015 vastaamaan yhdistyksen todellista kuvaa.

Tällä hetkellä Savon Setan toimintaa uudistetaan. Kuopion alueelle on esimerkiksi perustettu uusi aikuisille tarkoitettu avoin ryhmä. Lisäksi bilekonseptia kehitetään, ja uudenlaisia toiminnan ja osallistumisen muotoja pyritään ottamaan käyttöön. Myös Iisalmeen viritellään uutta ryhmätoimintaa. Kaikkiaan yhdistyksen jäseniä pyritään aktivoimaan toimintaan ja luomaan yhdessä meidän kaikkien näköinen yhdistys.